ریشه > ماه شوال > شهادت امام صادق ( علیه السلام ) > 1394 > مسجد حضرت امیر (ع) >