ریشه > ماه شوال > شهادت امام صادق ( علیه السلام ) > 1386 > مسجد حضرت امیر(ع) >