ریشه > ماه صفر > دهه سوم ماه صفر > 1392 > شب سی ام ماه صفر 1435 - صحن جامع رضوی مشهد مقدس >