ریشه > ادعیه و مناجات > قرائت دعای هفتم صحیفه سجّادیه >